Kepahlawanan Al-Barra’ bin Malik dalam Perang Melawan Musailamah sang Nabi Palsu



WartaIslami ~ Seorang laki-laki dengan rambut kusut, badan berdebu, berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur daging tipis, mata para pemandangnya melihat kepadanya dengan sulit, kemudian langsung berpaling darinya.

Sekalipun demikian, laki-laki ini pernah membunuh seratus orang musyrik sendirian duel di medan laga satu lawan satu, jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang.

Dia adalah laki-laki pemberani, bernyali besar dan bertekad baja, di mana al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, “Jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya, aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya.”

Dia adalah al-Barra’ bin Malik al-Anshari, saudara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam .

Kalau aku menyebutkan berita-berita kepahlawanan al-Barra’ bin Malik niscaya pembicaraan menjadi panjang dan kesempatan menjadi sempit, oleh karena itu aku memilih untuk menurunkan satu kisah dari kisah-kisah kepahlawananya. Satu kisah yang mengabarkan kisah-kisah yang lain kepada Anda.

Kisah ini berawal sejak saat-saat pertama dari wafatnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam  yang mulia dan kepergian beliau menghadap Rabbnya, di mana kabilah-kabilah Arab mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah setelah sebelumnya mereka masuk berbondong-bondong ke dalamnya. Mereka yang tetap teguh di atas Islam hanyalah orang-orang Mekah, Madinah, Thaif, dan beberapa kabilah yang tersebar di sana-sini dari kalangan orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam.

Ash-Shiddiq tetap tegak menghadapi fitnah yang merusak ini layaknya gunung yang berdiri kokoh, dia menyiapkan sebelas pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Anshar, dia mengibarkan sebelas panji komando untuk memimpin pasukan tersebut, lalu dia mengirimkan semuanya ke segala penjuru Jazirah Arabia untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran, untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang.

Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya adalah Bani Hanifah, para pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab.

Musailamah didukung oleh empat puluh ribu orang dari kabilahnya dan para sekutunya, mereka termasuk para petarung yang tangguh.

Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kesukuan bukan karena beriman atau percaya kepadanya, sebagian dari mereka berkata, “Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar, namun pembual (dari kabilah) Rabi’ah[1] lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari (kabilah) Mudhar.”[2]

Musailamah mengalahkan pasukan kaum muslimin yang keluar memerangi mereka dengan kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal, Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu.

Maka ash-Shiddiq mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid bin al-Walid yang beranggotakan para shahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Anshar, di barisan depan pasukan ini adalah al-Barra’ bin Malik al-Anshari dan beberapa pahlawan pemberani kaum muslimin.

Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Nejed, perang belum berlangsung lama, tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailamah, bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin mulai bergoncang, mereka mulai melangkah mundur sehingga pasukan Musailamah mampu menerobos markas panglima Khalid bin al-Walid dan membongkar tiang-tiangnya dan hampir saja membunuh istrinya kalau tidak ada seorang muslim yang menyelamatkannya.

Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar, mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu, Allah yang tiada sekutu bagi-Nya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab.

Khalid maju menghampiri pasukannya, dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar, dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan-pasukan yang lain.

Khalid mengumpulkan anak dengan bapaknya di bawah panji salah seorang dari (suku) mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin.

Genderang perang kembali di tabuh di antara kedua kubu, yang memakan korban besar, kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya, pasukan Musailamah berperang dengan teguh di medan perang layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi, mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan.

Kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan, seandainya ia disusun menjadi satu niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan.

Tsabit bin Qais, pembawa panji orang-orang Anshar, mengambil kain kafannya, membuat galian di tanah sedalam setengah betis, lalu dia masuk ke dalam, dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya sampai dia tersungkur sebagai seorang syahid.

Zahid bin al-Khatthab saudara Umar bin al-Khatthab, memanggil kaum muslimin, “Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh kalian dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya sampai Musailamah dikalahkan atau aku mati untuk bertemu Allah, lalu aku akan menyampaikan alasanku kepada-Nya.”

Kemudian dia maju berperang melawan musuh sampai dia gugur sebagai syahid.

Salim mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah, pembawa panji orang-orang Muhajirin. Kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji, maka mereka berakata kepadanya, “Kami takut diserang melalui dirimu.” Maka dia menjawab, “Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku akan seburuk-buruk penghafal Alquran.”

Kemudian dia maju untuk melawan musuh dengan gagah berani sampai dia gugur syahid.

Puncak kepahlawanan mereka semuanya tampak pada kepahlawanan al-Barra’ bin Malik.

Khalid melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya, pada saat itu Khalid menoleh al-Barra’ dan berkata, “Majulah wahai pemuda Anshar.”

Maka al-Barra’ melihat kepada kaumnya dan berkata, “Wahai orang-orang Anshar, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah, tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid.”

Kemudian dia melangkah maju menyerang orang-orang musyrik dan kaumnya mengikutinya, dia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dengan pasukannya bergoncang, maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya.

Benteng kematian ini sangat luas, dindingnya tinggi, Musailamah dengan ribuan pendukungnya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam, mereka melindungi diri mereka dengan ketinggian bentengnya, selanjutnya mereka menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng, maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit.

Pada saat itulah pahlawan kaum muslimin yang pemberani al-Barra’ bin Malik melangkah ke depan, dia berkata, “Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng, angkatlah tameng itu di ujung tombak, kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya, kalau aku tidak gugur maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian.”

Dalam sekejap al-Barra’ sudah duduk di sebuah tameng, berbadan kurus dan kerempeng, puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian di antara ribuan tentara Musailamah, maka al-Barra’ turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar, al-Barra’ melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng, menebaskan pedangnya sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan sepuluh orang dari mereka dan membuka benteng sekalipun dia harus menerima delapan puluh lebih luka di tubuhnya berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang.

Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian, dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya, mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad yang berlindung di dalam benteng, kaum muslimin bisa membunuh sekitar dua puluh ribu orang dari mereka, kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimnya ke pintu kematian.

Al-Barra’ dibawa ke tendanya untuk diobati, Khalid bin al-Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama satu bulan di bumi Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya sehingga Allah memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya.

Al-Barra’ terus mencari syahadah yang menjauhinya di perang Yamamah, dia terus menerjuni perang demi perang, dia sangat inign mewujudkan impian besarnya, rindu ingin bertemu dengan Nabi yang Mulia.

Tibalah saat penaklukan kota Tustar[3] di negari Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi, maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan, pengepungan berlangsung lama, orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan, maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng, padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api sehingga keadaannya lebih panas daripada bara, kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin dan menjepit mereka, yang terjepit akan terangkat ke atas, selanjutnya dia akan mati atau mendekat kematian.

Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik sudara al-Barra’ bin Malik, al-Barra’ langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya, dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan saudaranya darinya, tangan al-Barra’ terbakar dan mengeluarkan asap, namun dia tidak memperdulikannya sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya, al-Barra’ turun ke bumi setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging.

Dalam perang ini al-Barra’ bin Malik al-Anshari berdoa kepada-Nya agar melimpahkan syahadah kepadanya, maka Allah mengabulkan doanya di mana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu Allah.

Semoga Allah menjadikan wajah al-Barra’ bin Malik berseri-seri di dalam surga, membuatnya tenang karena bisa menyusul Nabinya Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam  semoga Allah meridhainya dan menjadikannya ridha.



Resource Berita : kisahmuslim.com
17 Blogger
Silahkan Berkomentar Melalui Akun Facebook Anda
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda

17 Responses to "Kepahlawanan Al-Barra’ bin Malik dalam Perang Melawan Musailamah sang Nabi Palsu "

 1. Rayakan hari raya natal bersama kami POKERVITA
  Dapatkan bonus freechip 50ribu dengan minimal deposit hanya 100 ribu
  dalam 1 hari kalian bisa klaim 1 kali saja dan berlaku setiap harinya!!
  promo ini berlaku mulai tanggal 1 Desember 2017 - 1 Januari 2017
  menarik bukan :) yuk segera bermain di POKERVITA dan dapatkan bonusnya!!

  Contact kami:
  LIVECHAT P`0`K`E`R`V`1`T`A .com
  BBM : D88B0154

  ReplyDelete
 2. Agen Judi Bola Online Terbesar dan Terpercaya
  banyak orang yang suka berbicara tentang dunia perjudian yang ada di Indonesia
  Tapi taukah anda Ciri Agen Judi Bola Online Terbesar Dan Terpercaya??
  Segera Daftar dan Dapatkan Bonus nya
  855sm. com / bolavita. org / Bolavita. Net
  Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :
  wechat : bolavita
  whats up : 6281377055002
  BBM: D8C363CA (NEW)

  ReplyDelete
 3. PENGUMUMAN !!!
  Untuk Merayakan Natal 2017 dan Menyambut Pergantian Tahun 2018
  www(titik)pokerayam(titik)org ingin memberikan info
  Deposit 50 ribu FREE 50 ribu loh !!!
  Berlaku pada 1 Des 2017 - 1 Januari 2018
  Hanya 100 User ID Beruntung jangan ketinggalan
  Masih banyak promo lainnya juga loh

  info keberuntungan lebih lanjut
  BBM : D8C0B757
  Line : pokerayam
  Whatsapp : +85587646043

  ReplyDelete
 4. PROMO FREEBET 100.000 NATAL & TAHUN BARU AGENS128 SABUNG AYAM
  Agens128 turut memeriahkan hari natal dan tahun baru dengan membagikan kado natal spesial freebet 100.000 kepada seluruh member yang baru bergabung dan member lama yang setia bermain disitus kami. Rayakan hari natal dan tahun baru dengan semangat baru dan wujudkan impianmu bersama kami.

  http://www.s128agen.net & http://www.s128agen.com

  Contact Kami :
  BBM : D8B84EE1
  Line id : agens1288
  WhatsApp : 0878-6720-2559

  ReplyDelete
 5. Bonus PROMO Natal 2017 Dan Tahun Baru 2018 ,freebet untuk member setia kami :)
  Deposit 100 ribu dapat 50 ribu hanya ada di POKERVITA.COM
  dan bisa di klaim setiap harinya sebanyak 1 kali deposit
  promo ini berlaku mulai tanggal 1 Desember 2017 - 1 Januari 2017
  tunggu apa lagi segera bergabung bersama kami :)

  Contact kami:
  LIVECHAT P`0`K`E`R`V`1`T`A .com
  BBM : D88B0154

  ReplyDelete
 6. Numpang Promo ya Bos
  Welcome
  POKERVITA

  DAFTAR POKER
  POKER TERPERCAYA
  POKER TERBAIK
  POKER TERNYAMAN
  POKER TERBAIK
  TRAILER FILM
  Contact Us Person :
  LIVECHAT P`0`K`E`R`V`1`T`A .com
  BBM : D88B0154
  Salam Sejahtera untuk kita semua ^^

  ReplyDelete
 7. Jika anda ingin tahu ke 6 jenis taruhan bola tersebut anda bisa melihatnya dibawah ini yang akan disebutkan satu persatu
  Dan tentunya ke 6 jenis taruhan bola tersebut bisa menjadi referensi anda untuk memilih taruhan bola online yang tepat dan sesuai dengan kemampuan diri anda
  Judi bola over/under, Judi Bola odd even, Judi bola handicap, Judi bola mix parlay, Judi bola outright
  Untuk mengetahui kelanjutan nya anda bisa Menghubungi / Bertanya dengan kami di sini https://goo.gl/jcyA2r
  HP: +6281377055002
  BBM: D1A1E6DF
  YM: BOL-A-V-ITA (GARIS NYA DI HAPUS)
  WECHAT ID: BOL-A-V-ITA (GARIS NYA DI HAPUS)
  TERIMA KASIH..

  ReplyDelete
 8. Pokervita membagi-bagi uang di bulan Suci Ramdhan IDUL FITRI

  Ayok Mari Bergabung Dan Daftarkan segera di Tempat Kami, Hanya Di POKERVITA.COM

  Kerahasiaan Anda Terjamin
  100% Terpercaya,Dan Tidak Diragukan Lagi.
  Karena sudah Lebih Dari Ribuan Member kami Yang sudah Membuktikan nya...
  Agen Poker Terpercaya
  BONUS CASHBACK
  WA: 082312256064
  ? BBM : D88B0154

  ReplyDelete
 9. Pertandingan sabung ayam bali Sabung ayam tajen Bali hanya ada disini langsung saja hubungi kami di BBM: D1A1E6DF / WA: +6281377055002

  ReplyDelete
 10. MARI BERGABUNG BERSAMA KAMI AGEN JUDI BOLA ONLINE TERPERCAYA BOLAVITA PRO, DAPATKAN BONUS MENARIK DARI KAMI DALAM RANGKA PIALA DUNIA RUSIA , BANYAK BONUS ISTEMAWA MENANTI ANDA . BURUAN GUYS
  CONTACT KAMI : WWW.BOLAVITA.PRO
  Wechat : Bolavita
  WA : 081377055002

  ReplyDelete
 11. HOT PROMO DARI P0KERV1TA untuk para member kami :
  * B0nus Referral 20% Seumur Hidup
  * Bonus Hariaan Hingga 3juta
  * Bonus Bulanan Hadiah Spesial untuk member yang bermain selama 1 bulan penuh
  * Bonus Turn0ver 0,5%
  Contact Us Person :
  ? LIVECHAT POKERV1TA
  ? WA: 082312256064
  ? BBM : D88B0154

  ReplyDelete
 12. Segera mainkan dan dapatkan bonus dari kami agent poker online terbaik dan terpecaya. dapatkan jackpot puluhan juta Dengan minimal deposit 10rb anda bisa memainkan 7 game dalam 1 id. Tunggu apa lagi daftar dan menangkan uang jutaan rupiah disini !!

  Contact Person:
  BBM : D8C0B757
  Whatsapp : 081296089061

  ReplyDelete
 13. situs agen judi bola kami sangat banyak sekali berbagai link alternatife judi online saat ini Hanya ada di BBM: BOLAVITA/ WA: +6281377055002

  ReplyDelete
 14. Main Games sambil cari Rupiah ?? Caranya gampang kok..

  Gabung aja bersama Agen Poker S1288POKER !!

  Segera jadikan S1288POKER sebagai Agen Poker Pilihan Anda.

  Minimal Deposit SUPER MURAH Rp.10.000,-

  Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :
  BBM : 7AC8D76B
  WA : 087782869981

  ReplyDelete
 15. CEMEPOKER bandar poker dengan promo freechip terbaik dengan pembagian bonus member paling banyak setiap hari dan bonus komisi mingguan chip turnover dan referral setiap minggu. gabung kesini dan dapatkan Bonus New Member hingga 10% buat kamu yang baru mendaftarkan diri anda di situs kami. Ayo tunggu apa lagi daftarkan diri anda sekarang juga dan raih kemenanganmu setiap hari bersama kami.

  Untuk info lebih lanjut hub:
  Whatsapp : 087854209196
  BBM : Cemepkr
  Livechat : www. Cemepk . Com

  ReplyDelete
 16. S1288POKER merupakan Sarana bermain Poker Online dengan Rupiah Asli !!

  100% Tanpa BOOT !! Member VS Member !!

  Tersedia 6 Games in 1 web :
  Poker, Domino, Bandar Ceme, Capsa, Ceme Keliling, dan Live Poker

  Minimal Deposit Rp.10.000,- & Wihtdraw Rp.20.000,-

  Like Fanspage Kami di [url]www.facebook.com/s1288.poker[/url]

  Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :
  BBM : 7AC8D76B
  WA : 087782869981

  ReplyDelete

close
Banner iklan disini