Khasiat Hebat Wirid Ratib Al HaddadWartaIslami ~ Sebagai umat Islam kita telah mengetahui ada berbagai macam wirid baik itu yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung ataupun tak secara langsung (diajarkan ataupun diijazahkan oleh ulama). Salah satunya adalah Wirid Ratib Al-Haddad.

Wirid Ratib Al-Haddad adalah kumpulan dzikir harian yang disusun oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah salah satu ulama besar di abad 12 H. Beliau dilahirkan di salah sebuah kampung di kota Tarim, Yaman pada malam ke-5 bulan Safar, tahun 1044 Hijrah. Tidak ada wali Allah yang meninggalkan dunia ini tanpa mewarisi sesuatu yang bermanfaatbagi umat Rasulullah Saw.

Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah mewarisi sebuah wirid yang dinamakan Ratib Al-Haddad. Beliau telah meningalkan sebuah senjata dan perisai ampuh untuk melawan kerusakan-kerusakan yang disebabkan gangguan jin dan manusia. Ratib Al-Haddad yang dibaca selepas sholat maghrib mampu mengamankan diri, keluarga, dan harta-benda orang yang membacanya. Segala macam jenis sihir, teluh, dan gangguan setan akan dilumpuhkan dan berbalik mengenai orang yang mengirimnya dengan izin Allah.

Ratib Al-Haddad berisi potongan surat-surat Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Saw di dalam Hadist Shahihnya. Berikut adalah keutamaan masing-masing isi dari Ratib Al-Haddad:

1. Keutamaan Surat Al-FatihahSurah Al Fatihah memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya:

a. Fatihah menyamai pahala 2/3 Al-Qur'an.

b. Fatihah dan ayat kursi tidak dibaca oleh seorang hamba dalam satu rumah lalu pada hari itu dia terkena gangguan kekuatan mata manusia atau jin.

c. Barangsiapa yang membaca Fatihah dan Kursi, Allah haramkan jasadnya atas api neraka.
d. Siapa ingin agar Allah menyelamatkan dirinya dari penjaga neraka yang jumlahnya 19 hendaknya dia membaca basmallah.

e. Barang siapa yang membaca basmalah maka dicatat untuknya dalam setiap huruf 4000 kebaikan, dan dihapus darinya 4000 kejahatan, dan diangkat 4000 derajat.

f. Barang siapa membaca basmalah bersambung dengan Fatihah sekali maka Aku berikan ampunan padanya, Aku terima amal baiknya, Aku lebur dosa-dosanya, tidak akan Kubakar lidahnya dengan api, Aku berikan perlindungan dari siksa kubur, panik dan siksa hari kiamat (Hadist Qudsi).

2. Keutamaan Ayat Kursi
Ayat Kursi biasanya hanya digunakan oleh masyarakat awam untuk mengusir syetan, jin, dsb.
Sebenarnya ada beberapa manfaat dari ayat kursi ini, diantaranya:

a. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an.

b. Ayat kursi menjaga dirimu, keturunanmu dan menjaga rumahmu.

c. Bacaan ayat kursi pagi dan sore memberikan penjagaan dari jin dan syetan.

d. Bacaan ayat kursi sebelum tidur mengundang malaikat penjaga.

e. Bacaan ayat kursi sebelum tidur menjauhkan diri kita dari syetan sampai pagi.

f. Bacaan ayat kursi sekali menyamai pahala bacaan ¼ Al-Qur'an.

g. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai shalat fardhu maka tiada pemisah antara dirinya dan surga kecuali mati.

h. Barang siapa membaca ayat kursi apabila hendak tidur, maka Allah berikan keamanan atas dirinya, tetangganya yang dekat dan yang jauh dan rumah-rumah sekitarnya.

3. Keutamaan Akhir Surat Al-Baqarah (Amanarrasuul…)
a. Allah tutup surat Al-Baqarah dengan dua ayat yang Allah berikanpadaku dari simpanan kekayaan-Nya yang dibawah Arsy. (Hadist)

b. Kedua ayat ini memasukan orang yang membacanya ke dalam surga.

c. Kedua ayat ini akan menjadikan Allah ridho pada orang yang membacanya.

d. Kedua ayat ini adalah satu Al-Qur'an.

e. Kedua ayat ini menyembuhkan (penyakit).f. Kedua ayat ini di cintai Allah.

4. Keutamaan Surat Al-Ikhlas
a. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas maka Allah haramkan daging orang tersebut atas api neraka.

b. Barang siapa tekun (istiqomah) atas bacaan Al-Ikhlas dan ayat kursi pada malam dan siang hari maka dia mendapat keridhoan Allah yang paling besar, dan ia akan bersama dengan para nabi dan dijaga dari godaan syetan.

c. Barang siapa masuk kedalam rumahnya lalu ia membaca surat Al-Ikhlas maka baginya pahala seperti orang yang membaca 1/3 Al-Qur'an. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas dua kali maka baginya seperti pahala orang yang membaca 2/3 Al-Qur'an. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas tigakali maka baginya seperti pahala orang yang membaca Al-Qur'an seluruhnya.

d. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekali maka Allah akan berikan keberkahan atas dirinya, siapa yang membaca dua kali makaAllah akan berikan keberkahan atasdirinya dan keluarganya, dan barang siapa membacanya tiga kalimaka Allah akan berikan keberkahan atas dirinya, keluarga dan tetangganya.

e. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas ketika sakit yang menjadikannya mati maka dia akan selamat dari fitnah kuburnya, dia akan selamat dari himpitan kubur, dan para malaikat akan menggotongnya dengan sayap mereka sampai melewati jembatan shirotol mustaqim menuju surga.

f. Rasulullah SAW mendengar seorang sahabat membaca surat Al-Ikhlas hinga tuntas lalu beliau bersabda : Dia layak (Berhak) masuk surga.

g. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas seratus ribu kali maka dia telah menebus dirinya dari Allah, lalu terdengar panggilan dari sisi Allah dilangit dan bumi bahwa si fulan adalah tamu Allah, siapa yangpunya hak kewajiban pada dirinya hendaknya mengambil langsung dari Allah.

5. Keutamaan Al-Muawwidzatain (Al-Falaq & An-Naas)
a. Paling baiknya bacaan guna memohon perlindungan.

b. Dari beberapa surat Al-Qur'an yang paling dicintai Allah.

c. Untuk menjinakan binatang yangliar.

d. Barang siapa ingin tergolong orang-orang baik dan selamat dari kejahatan manusia

e. hendaknya membaca setiap terbit matahari surat An-Naas hingga selesai.

6. Khasiat Dzikir PertamaLaa ilaaha ilallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir(3x)"Tiada Tuhan yang sebenarnya berhak diibadahi, kecuali hanya Allah Yang Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki kerajaan ini dan memiliki segala puji. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dialah yang sangat berkuasa atas segala sesuatu." 3x

a. Barang siapa membacanya makabaginya pahala sebesar pahala orang yang memerdekakan seorang budak dari keturunan Ismail as, ditulis baginya sepuluh amal kebaikan, dihapus darinya sepuluh dosa, diangkat sepuluh derajat dan dijaga dari godaan syetan sampai sore.

b. Dan jika membacanya pada waktu sore maka baginya pahala yang sama hingga pagi hari (Hadits).

c. Sebaik-baik bacaan yang dibaca Rasulullah SAW dan para nabi (Hadits).

d. Tidak ada satu amalanpun mampu mengalahkannya.

e. Tidak tersisa dengannya dosa. Allah memandang pada orang yangmembacanya dengan pandangan rahmat dan barang siapa mendapatkan pandangan rahmat maka dia tidak akan terkena siksa (Hadits).

7. Khasiat Dzikir KeduaSubhaanallaahi walhamdulillaahi walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar (3x)"Maha Suci Allah, dan segala puji hanya khusus bagi Allah, dan tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah dan Allah Tuhan Yang Maha Besar." 3x

a. Dalam Al-Qur'an bacaan ini disebut "AL-BAQIYATUS SHOLIHAT" sedang pahalanya amat sangat besar.

b) Rasulullah menamakan bacaan ini dengan "RIYADHUL JANAH" artinya kebun surga atau taman surga.

c) Rasullah mencintai bacaan ini lebih dari segala apa yang terkena sinar matahari.

d) Bacaan ini mengugurkan dosa hamba seperti gugurnya daun-daun dari atas pohon.

e) Bacaan ini adalah bacaan yang paling dicintai Allah.

f) Bacaan ini adalah tanaman surga.

g) Bacaan ini merupakan penyebabseorang hamba untuk mendapatkan surga.

h) Bacaan ini tergolong bacaan yang paling utama.

i) Pahala bacaan ini menyamai pahala orang yang memerdekakan seratus orang yang sedekah dengan kuda berkendali, berpelana di jalan Allah, juga menyamai pahala sedekah seratus onta.

j) Bacaan ini adalah benteng pemisah antara hamba dari api neraka.

k) Berat timbangan bacaan ini melebihi berat timbangan langit dan bumi.

l) Bacaan ini bisa mengganti kedudukan Al-Qur'an bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an.m) Barang siapa membaca bacaan ini maka ditulis baginya dalam setiap huruf sepuluh amal kebaikan(Hadits).

n) Bacaan ini adalah bacaan yang dibaca bangsa jin ketika mengangkat benda-benda berat.

o) Bacaan ini juga bacaan yang dibaca Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail as ketika membangun Ka’bah, apabila mereka mebacanyaterangkatlah batu-batu besar itu dengan sendirinya.

8. Khasiat Dzikir ketiga
Subhaanallaahi wa bihamdihii subhaanallaahil 'azhiim (3x)"Maha Suci Allah dengan segala puji kepada-Nya dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung." 3x

a) Dua kalimat, ringan di lidah tapi sangat berat di atas timbangan amal (mizan), dan sangat dicintai Allah SWT.

b) Bacaan ini termasuk bacaan (dzikir) yang paling utama

c) Barangsiapa yang membacanya maka ditulis baginya 124.000 kebaikan

d) Bacaan ini lebih dicintai Allah daripada segunung emas yang di-infaqkan ikhlas dijalan Allah.

e) Allah akan melebur dosa-dosa orang yang membacanya sekalipunlebih banyak daripada buih diatas air laut.

f) Bacaan ini adalah doa yang dibaca oleh semua makhluk. Sebabbacaan ini Allah memberikan rezekipada seluruh makhluk

g) Bacaan ini jika dibaca: Subhaanallaahi wa bihamdihii subhaanallaahil 'azhiim astaghfirullah seratus kali setelah sholat sunnah fajar (qobla/sebelum subuh), maka dunia akan datang kepadamu dengan cara paksa, hingga kamu kewalahan menanggapinya.

9. Khasiat Dzikir keempatRabbanaghfirlanaa watub'alainaa innaka antat tawwaabur rahiim(3x)"Ya Allah ampunilah dosaku dan berikan aku tobat, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Penyayang." 3x"Barangsiapa yang membacanya, Allah akan menjadikan baginya keterbukaan dari segala yang buntu baginya, jalan keluar dari segala kesempitan, dan akan menganugrahkan rezeki dari arah yang tak diduga-duga" (Hadist).

10. Khasiat Dzikir kelimaAllahumma shalli 'alaa Muhammadin, Allaahumma shalli 'alaihi wa sallim(3x)"Wahai Tuhan kami, berilah shalawat/rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad, Ya Tuhan Kami berilahshalawat/rahmat-Mu kepadanya dan kesejahteraan-Mu." 3xa. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat untukku. (Hadist)b. Barangsiapa membaca sholawat untukku dari umatku maka akan ditulis baginya sepuluh kebaikan dan dihapus darinya sepuluh dosa. (Hadist)c. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Kahil: Sesungguhnya barangsiapa membaca sholawat kepadaku setiap hari tiga kali sebab cinta dan rindu kepadaku, maka pantas bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosanya malamitu dan siang harinya. (Hadist)d. Rasulullah SAW bersabda: sholawat kepadaku menepis kemiskinan dari orang yang membacanya. (Hadist)

11. Khasiat Dzikir keenamA'uudzu bikalimaatillahit taammaatimin syarri maa khalaq(3x)"Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan-Nya." 3xa. Barangsiapa membacanya tiga kali maka tidak akan membahayakan dirinya dari sesuatu apapun. (Hadist)b. Barangsiapa membacanya di sore hari, tidak akan membahayakan dirinya sesuatu pun sampai pagi, dan siapa yang membacanya pagi hari maka tidak akan membahayakannya dirinya sampai sore. (Hadist)c. Barangsiapa menempati suatu tempat lalu membaca bacaan ini, tidak akan membahayakan dirinya dari sesuatu apa pun hingga pergi meninggalkan tempat itu. (Hadist)d. Tergolong dzikir yang dahsyat dan manjur, apabila seseorang menekuninya maka segala urusannya akan lancar dan terpenuhi kebutuhannya.e. Menjaga jiwa dan raga dari rasa sakit.f. Barangsiapa membacanya di tengah malam akan menyaksikan hal-hal aneh dan ajaib.g. Melumpuhkan dan menaklukan musuh.

12. Khasiat Dzikir ketujuhBismillaahil ladziy laa yadhurru ma'asmihii syai-un fil ardhi walaa fis samaa'ii wahuwas samii'ul 'aliim.(3x)"(Aku menjalani hidup pada siang atau malam ini) Dengan nama Allahyang tidak ada sesuatu pun dapat memberi mudharat, baik di bumi maupun di langit dan Dia- lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui." 3xa. Barangsiapa yang membaca bacaan ini setiap pagi dan sore tigakali, tidak akan membahayakan dirinya dari sesuatu apapun (HR.Tirmidzi)b. Tidak akan terkena bencana yang datang mendadak dan tidak akan terkena stroke (HR.Abu Dawud)c. Penawar racun dan segala yang mematikand. Keselamatan dari musuh dan kekejamannya.e. Penjagaan bagi rumah dan isinyadari pencuri dan orang jahat

13. Khasiat Dzikir kedelapanRadhiitu billaahi rabba wa bil islaami diina wa bi Sayyidina Muhammadin Shalallaahu 'Alaihi Wasalaam nabiyyan wa rasuula(3x)"Kami rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad SAW sebagaiNabi dan RasulMU." 3xa. Diriwayatkan dari sahabat Tsauban: barangsipa membacanyamaka dia berhak masuk surga. (hadist)b. Dari Abu Said Al-Khudry meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: Barangsiapa ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai nabinya maka ia berhak masuk surga. (Hadist)

14. Khasiat Dzikir kesembilanBismillaahi walhamdulillaahi wal khairu wasy-syarru bimasyii-atillaah(3x)"Dengan nama Allah dan segala punji hanya tertentu bagi Allah dan segala kebajikan dan kejahatan, ketentuan Allah." 3xa. Barangsiapa yang membacanya tidak akan tersisa dari dosa-dosanya sedikitpun (Hadist).b. Tidak ada seorang hamba yang membacanya, kecuali mencairlah syetan seperti mencairnya timah diatas bara api. (Hadist)c. Apabila seorang membacanya, dicatat untuknya pahala ibadah tujuh ratus tahun. (Hadist)d. Barangsiapa ingin selamat oleh Allah dirinya dari malaikat Zabaniyah yang sembilan belas (penjaga neraka) maka hendaknya dia membaca basmalah (Hadist)

15. Khasiat Dzikir kesepuluhAamannaa billaahi wal yaumil aakhiri tubnaa ilallaah baathinaw wa zhaahiran(3x)"Kami (menyatakan) beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kami bertobat kepada Allah lahir maupun batin" 3xa. Rasulullah SAW bersabda: Ucapkanlah lalu istiqomahlahb. Barangsiapa merasakan was-was maka hendaklah dia membacanya. (Hadist)

16. Khasiat Dzikir kesebelasYaa rabbanaa wa'fu 'annaa wamhul ladziy kaana minnaa(3x)"Ya Tuhan kami, berilah kami maaf dan hapuskanlah apa – apa yang ada pada kami (dosa – dosa)."a. Allah tidak akan diminta sesuatu yang lebih Dia cintai daripada diminta Afiah (keselamatan) di dunia dan di akhirat. (Hadist)b. Memohon afiah tergolong doa yang paling utama dan padat maknanya.

17. Khasiat Dzikir keduabelasYaa dzal jalaali wal ikraam, amitnaa'alaa diinil Islaam(7x)"Wahai Tuhan yang mempunyai sifat Keagungan dan sifat Pemurah, matikanlah kami dalam lingkungan agama Islam." 7xa. Tekuni dan perbanyaklah bacaantersebut diatas. (Hadist)b. Rasulullah SAW mendengar seseorang membaca bacaan tersebut, maka beliau bersabda: kamu telah dikabulkan maka mintalah. (Hadist)

18. Khasiat Dzikir ketiga belasYaa qawiyyu yaa matiinu ikhfi syarrazh zhaalimiin(3x)"Ya Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Gagah, hindarkanlah kami dari kejahatan orang – orang zhalim." 3xa. Aman dan selamat dari gangguan orang-orang jahat dan dholim, perbuatan jahat manusia.b. Aman dan selamat dari gangguan bahaya binatang buas dan berbisa, kedengkian musuh, dari setiap marabahaya.c. Aman dan selamat dari murka Allah serta hukuman-Nya.d. Aman dan selamat dari apa saja yang membahayakan diri kita, membahayakan Islam dan kaum muslimin.

19. Khasiat Dzikir keempat belasAsh lahalllaahu umuural muslimiin sharafallaahu syarral mu'dziin(3x)"Semoga Allah memperbaiki semuaurusan kaum muslimin dan menghindarkan mereka dari kejahatan orang – orang yang sukamengganggu" 3xa. Membawa maslahat (manfaat yang sempurna) dan kebaikan segala urusan umat Islamb. Apabila maslahat telah didapat oleh seseorang, maka seluruh cita-cita dan keinginan dunia akhirat akan didapat.c. Mendapat ampunan Allah SWT menyeluruh bagi dirinya, keluarga maupun kaum muslimin.d. Menjadi sebab ia, yang membacanya, di cintai dan dikasihi oleh Allah SWT.e. Termasuk obat penyakit hati (dengki, iri hati, ghibah dsb)f. Mendapat bimbingan Allah SWT dalam menjalani kehidupan yang lurus.

20. Khasiat Dzikir kelima belasYaa 'aliyyu yaa kabiiru yaa 'aliimu yaa qadiiru yaa samii'u yaa bashiiruyaa lathiifu yaa khabiir(3x)"Ya Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, Maha Mendengar lagi Melihat, Maha Lemah Lembut lagi Maha Mengamati" 3xa. Setiap nama-nama Allah akan mengantarkan kita kesatu derajat/martabat dari sekian banyak martabat di sisi Allah.b. Rahasia dzikir Asma'ul Allah yang tak ternilai besarnya dan tak dapat diketahui bagaimana hakekatkemuliaan yang sebenarnya.

21. Khasiat Dzikir keenam belasYaa faarijal ham, yaa kaasyifal gham yaa mal li'abdihii yaghfir wa yarham(3x)"Wahai Tuhan yang melegakan dari duka cita, lagi melapangkan dada dari duka cita, lagi melapangkan dada dari rasa sempit. Wahai Tuhan yang suka mengampuni danmenyayangi hamba – hambaNya." 3xa. Diriwayatkan dari Ummil Mu'minin Aisyah ra.: Ayahku (Abu Bakar Shidiq ra) berkata kepadaku: maukah engkau aku ajari doa yang diajarkan Rasul kepadaku dan diajarkan nabi Isa as. Pada kaum Hawary. Seandainya engkau mempunyai hutang sebanyak gunung uhud niscaya Allah akan melunasinya? Aku menjawab: tentuaku mau, beliau berkata: bacalah dzikir ini (sebagaimana tersebut diatas)b. Agar Allah SWT menghapuskan kesedihannya.c. Agar Allah SWT melepaskan dari kesusahannya.d. Agar Allah SWT mengampuni kesalahannya dan dikasihani-Nya

22. Khasiat Dzikir ketujuh belas
Astaghfirullaaha rabbal baraayaa, astaghfirullaaha minal khathaaya(4x)"Aku mohon ampunan Allah Tuhan pencipta sekalian makhluk, aku mohon ampunan Allah dari kesalahan." 4xa. Maukah kalian aku beritahu tentang penyakit dan obat penyakitkalian? Ingatlah, sesungguhnya penyakit kalian adalah dosa, dan obatnya adalah istighfar. (Hadist)b. Barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan berikan untuknya ketenangan dari rasa bingung, jalan keluar dari segala kesempitan dan Allah akan memberikan rezekinya dari arah yang tidak terduga. (Hadist)c. Barangsiapa baca istighfar, tertanam untuknya satu tanaman disurga. (Hadist)d. Imam Ali Al-Khawwash berkata: Sesungguhnya istighfar itu memadamkan amarah Allah SWT dan tiada yang lebih manjur bagi orang yang diberhentikan dari kerjanya atau dipenjara atau hutangnya lebih dari istighfar

23. Khasiat Dzikir kedelapan belasLaa ilaaha illallaah(25/50/100 x)"Tiada yang wajib disembah selain Allah." (25/50/100 x)

a. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan: diatas pitu surga tertulis Laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullaah tidak aku siksa orang yang membacanyab. Ibnu Abbas ra. juga meriwayatkan: sehari semalam adal 24 jam, dan kalimat Laa ilaaha illallaah Muhammad Rasulullaahitu ada 24 huruf. Barangsiapa yang membacanya maka akan melebur setiap satu huruf, dosa dalam satu jam, maka tidak akan tersisa satu dosa pun apabila seseorang membacanya setiap hari atau setiap malam.

b. Barangsiapa yang akhir ucapannya ketika akan matiLaa ilaaha illallaah,maka dia akan masuk surga.

c. Barangsiapa membacaLaa ilaaha illallaahdengan ikhlas dari hatinya dan memanjangkan bacaansebab mengagungkannya, diampuni baginya 4000 dosa dari dosa besar. Sahabat bertanya : jika dia tidak punya dosa sebanyak itu? Rasul SAW menjawab: Diampuni untuknya dari dosa orang tua, keluarga dan tetangganya. (Hadist)Khasiat Umum Wirid Ratib Al-Haddad Habib Abdullah Al-Hadad mengatakan:a. Barangsiapa menekuni bacaan ratib ini, Allah akan memberikannyameninggal dalam keadaan husnul khotimah.

d. Ratib yang kami susun akan menjaga kota selama ratib tersebutdibaca.

e. Ratib kami ibarat pagar besi mengelilingi seluruh kota yang dibaca didalamnya ratib.

f. Dapat memperkuat dan menyelamatkan akidah atau keimanan seorang muslim dari berbagai macam aliran sesat.

Demikina, semoga bermanfaat.


Resource Berita : dutaislam.com
67 Blogger
Silahkan Berkomentar Melalui Akun Facebook Anda
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda

67 Responses to "Khasiat Hebat Wirid Ratib Al Haddad"

 1. Dapatkan Freechip Promo Angpao Imlek 2018
  Bonus Menarik Hingga IDR 150.000
  Tunggu Apalagi, Mari Bergabung Di website www(titik)bolavita(titik)org
  Bisa juga hubungi , info :
  BBM : D8C363CA
  wechat : bolavita
  whatup : 6281377055002
  Email : cs@bolavita .com

  ReplyDelete
 2. Mainkan Permainan Seru Tembak Ikan
  Beragam Keuntungan Memilih Bermain Judi Online Bersama Kami
  S128Agen.Com / S128Agen.Org
  Salah Satu trik yang dapat membuat anda Mendapatkan Uang
  secara ONLINE.
  Gabung dengan yang Terpercaya Saja. Hanya S128Agen.Com / S128Agen.Org
  Menang Berapapun Langsung Di BAYAR!!
  Ajak teman anda bermain dan dapatkan Bonus Referral hingga 7%
  Info Lebih Lanjut Hubungi Contact Kami :
  BBM : D8B84EE1 / BBM : AGENS128
  Line id : agens1288
  WhatsApp : 0878-6720-2559

  ReplyDelete
 3. www. agens128 .net

  AGEN TERPERCAYA untuk Taruhan Bola Online, Casino Online, Tangkas, Togel, Poker Online, & Sabung Ayam Online ...

  BBM: D8B84EE1 / AGENS128

  ReplyDelete
 4. Kerahasiaan Anda Terjamin
  100% Terpercaya,Dan Tidak Diragukan Lagi.
  Karena sudah Lebih Dari Ribuan Member kami Yang sudah Membuktikan nya...

  Sekarang Giliran Anda yang Harus Membuktikan nya.
  Contact Us Person :
  ? LIVECHAT P`0`K`E`R`V`1`T`A .com
  ? BBM : D88B0154

  ReplyDelete
 5. Dengan hanya minimal deposit 50.000 IDR sudah bisa bermain di game online kami untuk pendaftaran di berikan GRATIS tanpa deposit awal hanya dengan mengisi data diri dengan lengkap,Kami Menyediakan Berbagai Permainan Online Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :

  Noted : Nantikan Promo Freebet IMLEK 2018 senilai 125.000 Rupiah

  Bisa Kunjungi Link Dibawah ini juga :
  http://agens128.org/buku-tafsir-mimpi-terbaru-2018/.
  http://agens128.org/30-link-alternatif-sbobet-tanpa-blokir-terbaru-2018/.
  http://agens128.org/20-link-alternatif-maxbet-tanpa-blokir-terbaru-2018/.

  Hubungi Kami Sekarang Juga !!!!

  BBM : D8B84EE1 atau AGENS128
  WA : 087867202559

  Ayo tunggu apalagi !!!!!! ..

  ReplyDelete
 6. Gong Xi Fa Cai
  Kami dari team BOL-A-V-ITA ingin memberikan ANGPAO 150ribu dengan mengikuti persyaratan dari bolavita
  Promo Freechip ini berlaku di mulai tanggal 16 Februari , Bonus ini hanya 100 user id yang dapat claim promo ini
  Freechip ANGPAO dibuka setiap hari di pukul 07.00 s/d 12.00 WIB Selama masa promo.
  Untuk mengetahui info lebih lanjut anda bisa datang / hubungi Customer kami untuk bertanya persyaratan nya dan kami siap melayani anda sangat cepat.
  Buruan Claim Promo Angpao kami segera ..
  https://goo.gl/Q326fm
  HP: +6281377055002
  BBM: D1A1E6DF
  YM: BOL-A-V-ITA (GARIS NYA DI HAPUS)
  WECHAT ID: BOL-A-V-ITA (GARIS NYA DI HAPUS)
  Terima Kasih Atas Kunjunganya...

  ReplyDelete
 7. Bagi yang hobi main taruhan kartu, jangan lupa untuk kunjungi website kami ya di www..P`0`K`E`R`V`1`T`A..com
  1 ID dapat bermain 7 games
  Hot Promo Bonus P`0`K`E`R`V`1`T`A :
  *Bonus New Member GEDE, Freechip BESAR , Turn Over UAKEH, Referal MENGIURKAN
  Pin BB : D88B0154

  ReplyDelete
 8. Hi Teman-Teman, Mau Bagi Bagi Info nih, Lagi ada Promo Promo HOT dari AGENS128 Loh. Permainan yg banyak di jamin ga bikin bosan. - SABUNG AYAM, - ADU BANTENG, - SPORTSBOOK, - CASINO, - BOLA TANGKAS, - TEMBAK IKAN, - TOGEL, - POKER LIVE, DLL.

  Dengan Bonus HOT dengan Syarat Dan Ketentuan yg mudah :
  HADIAH ANGPAO !!!
  FREEBET SBOBET ONLINE
  FREEBET MAXBET ONLINE
  TOGEL BUKU TAFSIR MIMPI ANGKA 2018

  Untuk Informasi Lebih Lanjut Silakan Hubungi CS Kami Di Sini :
  CHAT KAMI DI SINI BOSKU
  DAFTAR GRATIS DISINI BOS

  ReplyDelete
 9. Kami Team Bolavita ingin membagikan Bonus Kemenangan Mix Parlay di setiap minggunya kami memberikan bonus maksimal 100%.
  Bagaimana untuk mendapatkannya ?
  Ya harus mengikuti persyaratan bonus kemenangan Mix Parlay kami
  Apa saja persyaratan nya ? https://goo.gl/inPKye
  Silakan Hubungi customer Service kami untuk mempertanyakan Bonus Kemenangan Mix Parlay ini.
  Sangat cepat dan sopan Untuk melayani anda !
  HP: +6281377055002
  BBM: D1A1E6DF
  YM: BOL-A-V-ITA (GARIS NYA DI HAPUS)
  WECHAT ID: BOL-A-V-ITA (GARIS NYA DI HAPUS)
  TERIMA KASIH..

  ReplyDelete
 10. Syarat untuk bonus kemenangan mix parlay dari team kami, akan membagikan dengan sesuai persyaratan dari team kami
  Dan bonus kemenangan ini hanya berlaku di bulan februari, ayo buruan claim bonus kemenangan mix parlay ini
  Jarang-Jarang ada bonus kemenangan mix parlay seperti ini, hanya di tempat kami saja yang ada bonus kemenangan mix parlay.
  Untuk mengetahui info-info selanjutnya anda bisa menghubungi kami di sini https://goo.gl/inPKye
  HUBUNGI KAMI:
  HP: +6281377055002
  BBM: D1A1E6DF
  YM: BOL-A-V-ITA (GARIS NYA DI HAPUS)
  WECHAT ID: BOL-A-V-ITA (GARIS NYA DI HAPUS)

  ReplyDelete
 11. Numpang Promo ya Bos
  Welcome
  POKERVITA

  DAFTAR POKER
  POKER TERPERCAYA
  POKER TERBAIK
  POKER TERNYAMAN
  POKER TERBAIK
  TRAILER FILM
  Contact Us Person :
  LIVECHAT P`0`K`E`R`V`1`T`A
  WA: 082312256064
  BBM : D88B0154
  Salam Sejahtera untuk kita semua ^^

  ReplyDelete
 12. Numpang Promo ya Bos
  Welcome
  POKERVITA

  DAFTAR POKER
  POKER TERPERCAYA
  POKER TERBAIK
  POKER TERNYAMAN
  POKER TERBAIK
  TRAILER FILM
  Contact Us Person :
  LIVECHAT P`0`K`E`R`V`1`T`A
  WA: 082312256064
  BBM : D88B0154
  Salam Sejahtera untuk kita semua ^^

  ReplyDelete
 13. HOT PROMO DARI P`0`K`E`R`V`1`T`A untuk para member kami :

  * B0nus Referral 15% Seumur Hidup
  * Bonus Turn0ver 0,5%
  * NO ROBOT & ADMIN
  * 100% Fair Play Member Vs Member
  * Proses Withdraw & Deposit Tercepat
  * Customer Service yang baik dan ramah

  Contact Us Person :
  ? LIVECHAT P`0`K`E`R`V`1`T`A .com
  ? BBM : D88B0154

  ReplyDelete
 14. Main di FifaPoker yuk
  Main Poker dengan deposit minimal 10rb saja
  banyak Bonus yang bisa kamu dapatkan loh
  mulai dari bonus harian hingga bonus mingguan
  Ayo daftarkan dan mainkan Poker nya jadilah pemenang dari setiap permainan

  Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :
  BBM : 7B3130BF
  Line : Cs.ID303
  Whatsapp : +6281326993756
  website : www.ID303.com

  ReplyDelete
 15. HOT PROMO DARI P0KERV1TA untuk para member kami :

  * B0nus Referral 20% Seumur Hidup
  * Bonus Hariaan Hingga 3juta
  * Bonus Bulanan Hadiah Spesial untuk member yang bermain selama 1 bulan penuh
  * Bonus Turn0ver 0,5%
  * NO ROBOT & ADMIN
  * 100% Fair Play Member Vs Member
  * Proses Withdraw & Deposit Tercepat
  * Customer Service yang baik dan ramah
  Agen Poker Terpercaya
  BONUS CASHBACK
  Contact Us Person :
  ? LIVECHAT P`O`K`E`R`V`1`T`A
  ? WA: 082312256064
  ? BBM : D88B0154

  ReplyDelete
 16. INGIN CEPAT MENDAPATKAN UANG BANYAK?
  MARI GABUNG BERSAMA KAMI

  PROSES TERCEPAT. TERMUDAH dan TERPERCAYA.
  jadilah JUTAWAN di www..P0KERV1TA..,com.
  Ayo Join Sekarang.
  Dan Daftarkan diri anda sekarang..
  Hubungi Kami :
  Contact Us Person :
  ? LIVECHAT P`0`K`E`R`V`1`T`A .com
  ? BBM : D88B0154

  ReplyDelete
 17. Mari Mencoba Keberuntungan Anda bersama kami di www.zeusbola.com Di situs ini kamu bisa mainkan Games Sports, Live Casino, Poker, Slots, Live Game.
  Zeusbola Juga Ada Memberikan Promo New Member Dan Bonus rollingan Berserta Cashback.
  Sudah Terbukti Terpercaya Dan Terbaik, Jadi Tunggu apalagi ? Ga Usah Ragu lagi Langsung Saja Gabung Bersama zeusbola, cs yang selalu siap menemani anda setiap saat selama 24 jam .
  Nikmati Serunya Permainan Judi Online Bersama Kami
  Bisa Hubungi Kami Di :
  BBM : Zeusbola
  Whatsap : +85587961723
  Line : zeusbola
  WeChat : zeusbola
  https://www.instagram.com/p/BhQA3uanj1O/
  https://www.youtube.com/watch?v=FnQNi15MW9M

  ReplyDelete
 18. Buruan Daftar di Bolavita yang akan memberitahukan prediksi score bola di piala 2018

  ReplyDelete
 19. Ayuk Gan, Mari Bergabung Bersama Kami Di ZEUSBOLA
  BBM : ZeusBola
  Whatsap : 087774238840 ( NEW )
  Line : zeusbola
  Facebook : ZeusBola
  WeChat : zeusbola

  https://www.youtube.com/channel/UCyu6E8ANYJG7uBjbs-qf5iw

  ReplyDelete
 20. Dengan hanya minimal deposit 50.000 IDR sudah bisa bermain di game online kami untuk pendaftaran di berikan GRATIS tanpa deposit awal hanya dengan mengisi data diri dengan lengkap,Kami Menyediakan Berbagai Permainan Online Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :

  Noted : Menangkan Samsung Note 8 64GB BNIB dan Iphone X 256 GB BNIB Hanya Dengan Bermain Poker Di AnAPoker

  Hubungi Kami Sekarang Juga !!!!
  BBM : D8B84EE1 atau AGENS128
  WA : 0877-8922-1725

  Ayo tunggu apalagi !!!!!! ..

  ReplyDelete
 21. RASAKAN SENSASI BERSAMA ZEUSBOLA YANG MEMBERIKAN BONUS PROMO GARANSI MIXPARLAY 50% JELANG PIALA DUNIA 2018, JADI TUNGGU APALAGI SEGERA DAFTAR KAN USERID DI www.ZEUSBOLA.com SEKARANG JUGA SEBELUM LIGA PIALA DUNIA 2018 BERAKHIR.
  BBM : ZEUSBOLA
  Whatsap : 087774238840 ( NEW )
  Line : zeusbola
  WeChat : zeusbola

  Bisa Juga Kunjungi FACEBOOK Kami :::

  https://www.facebook.com/ZeusBola/posts/355083948331913?ppost_landing_redirect=1&boost_id=355084351665206&placement=www_aymt_unknown&notif_id=1524120119561683&notif_t=adalert_adgroup_approved&ref=notif

  ReplyDelete
 22. Bersama Kami Agen Pokervita Game Online Terpercaya
  Dapatkan Promo Bonus Yang Menarik
  Langsung Saja Kunjungi www. sm558poker .com
  Dengan pelayanan Customer Service professional kami ONLINE 24 JAM proses Depo & WD yang cepat.
  Agen Poker Terpercaya
  BONUS CASHBACK
  Contact Us Person :
  ? LIVECHAT P`O`K`E`R`V`1`T`A
  ? WA: 082312256064
  ? BBM : D88B0154

  ReplyDelete
 23. www. bolavita. pro agen sabung ayam online dan judi bola online
  Link Alternatif Sabung Ayam S128 :
  www. sabungonline. org
  www. ayamsabungonline. com
  www. sabung-online. com
  www. sabung-online. net
  www. sabung-online. org
  www. onlinesabungayam. net

  Wechat : Bolavita
  WA : 081377055002
  Line : cs_bolavita
  BBM : D1A1E6DF / D8DB1C57 / BOLAVITA

  ReplyDelete
 24. Mari bergabung dengan kami di P`0`K`E`R`V`1`T`A
  Contact Us Person :
  ? LIVECHAT P`0`K`E`R`V`1`T`A .com
  ? BBM : D88B0154
  TERIMA KASIH

  ReplyDelete
 25. Mau Main Tembak Ikan ? Tidak Tau Mau Main Dimana Dan Takut Di Razia ? Ini Solusinyaa ::

  Segera Merapat Bersama Zeusbola.com Agen Judi Online Terbaik, Teraman, Dan Terpercaya Yang Menyediakan Permainan Tembak Ikan Yang Dapat Kamu Mainkan Melalui Smartphone Ataupun Komputer Anda Dengan Santai Dan Nyaman.

  Untuk Pendaftaran FREE ( Gratis Tanpa Biaya apapun )
  https://goo.gl/pXTzrP ( KLIK HERE )

  Untuk Informasi Lebih Lanjutnya Bisa Langsung Add Contact Person :
  Live Chat : www. zeusbola .com
  Whatsap : 0877 7501 9947 ( NEW )
  BBM : ZeusBola
  Line : zeusbola

  ReplyDelete
 26. Selamat Datang
  S1288poker.com
  Situs Judi Online
  Bandar Ceme
  Ceme Online
  Ceme 99
  Qiu Ceme
  Contact Person :
  WA : 087782869981
  BBM - 7AC8D76B

  ReplyDelete
 27. Dapat uang tambahan sekarang sangat mudah !!
  BUKTIKAN !! bersama kami WWW(.)CEMEPOKER(.)COM
  CEMEPOKER pusat permainan Kartu Online Paling Populer
  Pelayanan 24 jam dengan CS yang Ramah dan Profesional
  Minimal Deposit Rp.25.000
  Minimal Withdraw Rp.25.000
  BBM : cemepkr
  Daftar userid anda di link ini https://goo.gl/YQRoA4
  Salam Jackpot ^^f

  ReplyDelete
 28. Cemepoker agen poker online dengan permainan terbaru dan tercanggih di indonesia. Situs permainan kartu online paling lengkap dengan media android dan ios yang dapat dimainkan langsung lewat telepon pintar dan tablet kapanpun dan dimanapun anda berada. Nikmati sensasi serunya bermain dengan ribuan member indonesia yang online setiap hari dapat anda jumpai dalam room server kami. Segera bergabung bersama kami banyak bonus yang menanti anda hanya di Cemepoker

  Minimal Deposit Rp.25.000
  Minimal Withdraw Rp.25.000

  Daftar userid anda di link ini https://goo.gl/YQRoA4

  ReplyDelete
 29. HOT PROMO DARI P0KERV1TA untuk para member kami :
  * B0nus Referral 20% Seumur Hidup
  * Bonus Hariaan Hingga 3juta
  * Bonus Bulanan Hadiah Spesial untuk member yang bermain selama 1 bulan penuh
  * Bonus Turn0ver 0,5%
  WWW. POKERVITA .COM
  ? WA: 082312256064
  ? BBM : D88B0154

  ReplyDelete
 30. Ramaikan Ajang Piala Dunia 2018 Bersama Zeusbola.com Daftarkan User Id Untuk Raih BIG PROMO KOIN PIALA DUNIA 2018 Yang Di Sediakan Oleh ZEUSBOLA.COM Dan Pasang TEAM TARUHAN KESAYANGAN ANDA DI ZEUSBOLA ! ! !

  DAFTAR > DEPOSIT > PASANG TEAM KESAYANGAN ANDA > WITHDRAW

  REGISTER : https://goo.gl/pXTzrP ( KLIK HERE )

  Contact person us:

  Whatsap : 087775019947
  BBM : ZeusBola
  Line : zeusbola
  Webmail : register@zeusbola.net

  ReplyDelete
 31. Dibulan Juni Dimana Bulan Juni Yang Penuh Berkah Dan Suci Ini http://zeusbola.com Ada mengadakan Promo Bonus New Member 100% Bagi Anda Para Penggemar Taruhan Bola Online .

  Contact Person Us :

  LiveChat / Webmail : Www.Zeusbola.net
  Register : https://goo.gl/pXTzrP
  Whatsap : 087775019947
  BBM : ZeusBola

  Kami Juga Menyediakan Berbagai Permainan Seperti :

  ♦ Sabung Ayam ♦ Bola Tangkas ♦ Togel Online ♦ SPORTBOOKS ♦ IDN POKER ♦ LIVE CASINO ♦ SLOTS GAMES ♦ IDN LIVE

  ReplyDelete
 32. Selamat Datang
  S1288poker.com
  Situs Judi Online
  Bandar Ceme
  Ceme Online
  Ceme 99
  Qiu Ceme
  Contact Person :
  WA : 087782869981
  BBM - 7AC8D76B

  ReplyDelete
 33. HOT PROMO DARI P0KERV1TA untuk para member kami :

  * B0nus Referral 15% Seumur Hidup
  * Bonus Turn0ver 0,5%
  * Cashback Setiap Harinya
  * NO ROBOT & ADMIN
  * 100% Fair Play Member Vs Member
  * Proses Withdraw & Deposit Tercepat
  * Customer Service yang baik dan ramah

  Contact Us Person :
  ? LIVECHAT P`O`K`E`R`V`1`T`A .com
  ? BBM : D88B0154

  ReplyDelete
 34. KUIS TEBAK SCORE

  KUIS TEBAK SCORE DI INSTAGRAM @ZEUSBOLA.OFFICIAL

  Ayok Segera Tebak Kuis Tebak SKOR PIALA DUNIA 2018

  Berhadiah Berupa Voucher Pulsa/Voucher Game :

  Hadiah untuk pemenang berupa Voucher Pulsa/Voucher Game: - Pertama : 50.000
  - Kedua : 25.000
  - Ketiga : 25.000
  Diberikan Secara Cuma - Cuma Yang Di Sponsorkan Oleh ZEUSBOLA / @zeusbola.official

  Contact Person Us :

  Whatsap : 087775019947
  BBM : ZeusBola

  ReplyDelete
 35. Tunggu apa lagi segera bergabung bersama kami dan raih kemenangan besar bersama kami masih banyak produk permainan Terbaik lainnya yang menanti anda seperti POKER- Bandar POKER - DOMINO 99 - Adu Q - Bandar Q - CAPSA SUSUN - SAKONG - BANDAR 66 (NEW GAMES)
  Ayo Join Sekarang.
  Dan Daftarkan diri anda sekarang..

  Hubungi Kami :
  Contact Us Person :
  ? LIVECHAT P0KERVITA
  ? BBM : D88B0154
  ? WA: 082312256064

  ReplyDelete
 36. BONUS REFERRAL SEUMUR HIDUP !!!
  Peluang usaha Bisnis Online Tanpa Modal Terpercaya, Zeusbola.Online Menawarkan Program REFERRAL System, Keuntungan Bergabung Untuk Biaya Pendaftaran FREE! Tidak Dipungut Biaya Apapun Dan Bisa Mendapatkan Puluhan Juta Rupiah Setiap Minggunya Hanya Dengan Online Dan Sebarkan Link Referral Anda Di Berbagai Media Sosial .

  Ajak Semua Orang Untuk Bergabung Dan Uang Mengalir Untuk Anda !

  Contact Person Us :

  LiveChat : Www.Zeusbola.Online
  Register : KLIK DISINI ! !
  LINE : justbola
  Whatsap : 087775019947
  BBM : ZeusBola

  ReplyDelete
 37. Permainan Yang Paling Menarik di INDONESIA CEMEPOKER
  di add ya bbm nya : cemepkr
  Whatsapp : 087854209196
  Bisa Kunjungi Kami di CEMEPOKER.net
  DAPATKAN BONUSNYA SETIAP HARI!!
  Dengan Minimal Deposit Rp.25.000
  ayo segera bermain bersama CEMEPOKER
  raih kesempatan menang dan bonus yang besar bersama kami

  Info Lanjut Bisa Hub Kami Di :
  BBM : cemepkr
  Whatsapp : +6287854209196

  ReplyDelete
 38. sabung ayam yang sedang berlaga dan langsung kawin Penasaran ? Hubungi kami di BBM: BOLAVITA / WA: +6281377055002

  ReplyDelete
 39. Anda Penggemar Poker Online?
  Agen Situs Judi Online ZEUSBOLA solusi yang tepat untuk anda bermain. CS Yang siap melayani anda selama 24X7 Hanya Dengan Modal Deposit Rp50.000 Anda sudah bisa mendapatkan kemenangan hingga puluhan juta serta bonus mewah dan fasilitas yang yang diberikan sangat profesional.

  Untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi ke Customer Service kami :
  LiveChat : Www.Zeusbola.Online
  Register : https://bit.ly/2muSH51
  LINE : Zeusbola
  Whatsap : 087775019947
  BBM : ZeusBola

  ReplyDelete
 40. Kami Memprioritaskan Kepuasan Member

  PROSES TERCEPAT. TERMUDAH dan TERPERCAYA.
  jadilah JUTAWAN di pokervita..com
  Ayo Join Sekarang.
  Dan Daftarkan diri anda sekarang..
  Hubungi Kami :
  Contact Us Person :
  ? LIVECHAT P`0`K`E`R`V`1`T`A .com
  ? BBM : D88B0154
  Salam Sejahtera untuk kita semua ^^

  ReplyDelete
 41. Ayuk Segera Bergabung Bersama Zeusbola Sebentar Lagi Asian Games 2018 Akan Digelar lohh..
  Berikan Dukungan kamu untuk Indonesia Ataupun Negara Favorit Kamu.
  Dapatkan Bonus Serta Fasilitas Mewah dari Zeusbola Seperti :
  * Bonus New Member 10%
  * Bonus Modal++
  * Bonus All Title Level
  * Bonus Short Time Weekend
  * Bonus Cashback + Bonus Rollingan
  * Bonus Referral Seumur Hidup

  Untuk Informasi Lebih lanjutnya Bisa Segera Hubungi Customer Service Yang Tersedia

  Livechat : www.zeusbola.org
  Whatsapp : 087775019947
  SMS : 087775019947
  LINE : Zeusbola
  BBM : ZeusBola

  ReplyDelete
 42. CEMEPOKER Bandar Judi Poker Online Terbaik 2018 Yang Melayani Pembuatan Account Judi Online Texas Poker, Ceme Keliling, Domino Qiu-Qiu, Bandar Ceme, Bandar Capsa, Super10 , dan Omaha dengan Menggunakan Berbagai Metode Pembayaran Tunai Menggunakan Bank Lokal Seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Serta Jaringan ATM Bersama. Daftar situs online permainan kartu terbaik dan aman terpercaya di indonesia. Ayo gabung dengan kami dan berburu jackpot di CEMEPOKER sekarang juga.

  Minimal Deposit Rp.25.000
  Minimal Withdraw Rp.25.000

  Daftar userid anda di link ini https://bit.ly/2vRpXYH

  Info Lanjut Bisa Hub Kami Di :
  BBM : cemepkr
  Whatsapp : 087854209196
  Livechat : www. cemepk .com

  ReplyDelete
 43. Jangan lewatkan ajang yang paling bergengsi Asian Games 2018
  Official Partner Agen Resmi Asian Games 2018 zeusbola.org saat ini sedang ada mengadakan promo meriah dan mewah seperti :
  * Bonus New Member 10%
  * Bonus Modal++
  * Bonus Reward All Title
  * Bonus Short Time Weekend
  * Bonus Referral Seumur Hidup
  * Bonus Cashback & Bonus Rollingan.
  Untuk Informasi Lebih Lanjutnya bisa Hubungi Kami Di :
  Whatsapp : 087775019947
  SMS : 087775019947
  LINE : Zeusbola
  BBM : ZeusBola

  ReplyDelete
 44. Menangkan Jackpot Puluhan Juta Bersama Zeusbola.org Situs Taruhan Online Terbaik dan Terpercaya.
  Pelayanan Customer Service Yang Tersedia Selama 24X7 Nonstop, Siap Melayani deposit, Pindah dana serta Withdraw Dan Menbantu kendala serta keluhan Anda .
  Pelayanan yang diberikan cukup profesional, ramah dan sopan.

  Untuk Informasi lebih lengkapnya hubungi kami di :
  Livechat : Www.zeusbola.online
  Whatsapp : 087775019947
  SMS : 087775019947
  LINE : zeusbola
  BBM : zeusBola

  ReplyDelete
 45. Gabung aja bersama Agen Poker S1288POKER !!

  Segera jadikan S1288POKER sebagai Agen Poker Pilihan Anda.

  Minimal Deposit SUPER MURAH Rp.10.000,-

  Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :
  BBM : 7AC8D76B
  WA : 087782869981

  ReplyDelete
 46. Gabung Bersama Agen Resmi Taruhan Online WWW.ZEUSBOlA.Online
  Dapatkan Fasilitas Serta Bonus Mewah Dari zeusbola.online
  Untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi kami di :
  https://bit.ly/2muSH51
  Whatsap : 087775019947
  SMS : 087775019947
  LINE : Zeusbola
  BBM : ZeusBola

  ReplyDelete
 47. Bersama AGEN TERPERCAYA ZEUSBOLA Dapatan Keuntungan Yang Besar Serta Bonus Megah, Dengan 1 userid sudah dapat bermain berbagai macam permainan seru.
  Contact Person Us :

  Whatsapp : 087775019947
  SMS : 087775019947
  LINE : zeusbola
  BBM : zeusBola

  ReplyDelete
 48. sabung ayam online merupakan permainan yang sangat di gemari dan sangat populer di berbagai kalangan di Indonesia.

  ReplyDelete
 49. Binggung Cari Situs Taruhan Online Terbaik dan Terpercaya?
  Ayuk Segera Bergabung Di ZEUSBOLA Sudah Pastinya Situs terbaik dan terpercaya.
  100% Fairplay Member Vs Member . Norobot, ADMIN, Online 24 jam Siap Melayani Anda dengan senang hati, ramah dan profesional.

  Dapatkan Bonus-bonus menariknya sekarang juga.
  Whatsapp : 087775019947
  SMS : 087775019947
  LINE : zeusbola
  BBM : zeusBola

  ReplyDelete
 50. WEBSITE SABUNG AYAM TERBESAR DI INDONESIA !
  KUNJUNGI SEKARANG www.ayamonline.net
  DAN RAIH KEMENANGAN TIAP PERTANDINGAN SABUNG AYAM BERSAMA KAMI :)
  ADD BBM nya : BOLAVITA
  WA: 0813-7705-5002 !

  ReplyDelete
 51. DISINI TEMPAT NYAA.... MAri Bergabung Bersama Kami di AGEN S128 YANG Merupakan Agen Terbesar Dan Terpercaya No.1 Di INDONESIA.
  Dengan Memberikan Berbagai Macam Bonus Menarik Dengan HAnya Bermodal 50rb saja Sudah Bisa Menjadi Jutawan...

  Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :https://bit.ly/2AcZw2R
  Contact Kami :
  BBM : D8B84EE1 / AGENS128
  Line id : agens1288
  WhatsApp : 0877-8922-17253

  ReplyDelete
 52. Permainan Terbaru Game Tebak Tendangan Pinalti. Permainan Yang Cukup Mudah Dan Seru! Raih Kemenanganmu Bersama #Bolavita !

  Daftar Akun Sekarang Juga Dapatkan Bonus Deposit 10% Setiap Hari !!
  Info Selengkapnya Hubungi Customer Service Kami (Online24jam)
  WA: +6281377055002
  BBM: B O L A V I T A (tanpa spasi)
  WeChat: BOLAVITA
  Line : cs_bolavita

  ReplyDelete
 53. Gabung Sekarang dan Raih Kemenangan Anda Bersama Kami !
  PASANG TARUHAN BOLA BERSAMA KAMI
  Memberikan Berbagai Macam Bonus Setiap Hari Dan Undian Gadget Keren Setiap Bulannya.

  Infomasi Lengkap Silakan Hubungi Customer Service Kami (Online 24jam)
  WA: 0 8 1 3-7 7 0 5-5 0 0 2

  ReplyDelete
 54. INGIN BERMAIN JUDI ONLINE YANG BISA MENJADI JUTAWAN!!!

  DISINI TEMPAT NYAA.... MAri Bergabung Bersama Kami di AGENS128 YANG Merupakan Agen Terbesar Dan Terpercaya No.1 Di INDONESIA. Dengan Memberikan Berbagai Macam Bonus Menarik Dengan HAnya Bermodal 50rb saja Sudah Bisa Menjadi Jutawan...

  Nikmati Berbagai Macam Bonus Menarik Nya Seperti:
  -Bonus 10% untuk Member Baru
  -Bonus Referal 10%
  -Bonus CashBack Hingga 10%

  Info Lebih Lanjut Hubungi Contact Kami :
  BBM : D8B84EE1 / BBM : AGENS128
  Line id : agens1288
  WhatsApp : 087789221725

  ReplyDelete
 55. Dijamin 100% Fair Play Member Vs Member, NO ROBOT & ADMIN ! Online 24Jam Yang Siap Melayani anda dengan senang hati,ramah dan profesional. Untuk kamu yang ingin bermain melalui gadget juga bisa loh :)
  agen sbobet
  agen sbobet terpercaya
  daftar agen sbobet
  daftar agen sbobet terbaik
  judi bola online
  judi bola
  situs judi bola
  judi bola terpercaya

  Contact Person Us :

  Whatsapp : 087775019947
  SMS : 087775019947
  LINE : zeusbola
  BBM : zeusBola

  ReplyDelete
 56. Bergabung Bersama Kami Di Bolavita(titik)pro

  AGEN TERBESAR DAN TERPERCAYA BOLAVITA(titik)PRO !

  BONUS NEW MEMBER 10% !!!

  WA : +6281377055002
  BBM : BOLAVITA

  ReplyDelete
 57. WEBSITE SABUNG AYAM TERBESAR DI INDONESIA !
  KUNJUNGI SEKARANG http://www.ayamonline.net/
  DAN RAIH KEMENANGAN TIAP PERTANDINGAN SABUNG AYAM BERSAMA KAMI :)
  SERTA DAPATKAN JACKPOT SEBUAH IPHONE SERI TERBARU IPHONE XS 64GB!

  WA: 0813-7705-5002
  BBM : B O L A V I T A (tanpa spasi)
  WeChat : BOLA VITA (tanpa spasi)
  Line : cs_bola vita (tanpa spasi)

  ReplyDelete

close
Banner iklan disini